Учебен Център Зорница ЕООД - Бургас
ЦПО "Зорница" - Бургас

Ако искате да успеете утре, помислете за вашата квалификация днес!!!

Групово и индивидуално обучение с високо качество, коректно отношение и достъпни цени!
Добре дошли в официалния сайт на ЦПО към Учебен център “Зорница” ЕООД - Бургас
 
ЦПО към Учебен център “Зорница” ЕООД - Бургас е правоприемник на създадения през 1974 година “Базов професионален учебен център” към “Строително-монтажен комбинат” - Бургас.
Професионалният учебен център (ПУЦ) се специализира в квалификацията и преквалификацията на изпълнителски кадри, специалисти и ръководители.

През 1992 година ПУЦ е преобразуван в еднолично търговско дружество с наименование УЧЕБЕН ЦЕНТЪР “ЗОРНИЦА” ЕООД - Бургас.

Центърът е включен в регистъра на Нац. служба по заетостта от 1995 година.

През 1998 година колективът на Учебния център спечели конкурса за приватизация на Дружеството. В момента УЦ е търговско дружество със 100 % частна собственост на капитала.

УЦ “Зорница” има дългогодишен опит в организацията и провеждането на професионални и специализирани курсове за работници и специалисти.

Центърът работи с щатни и хонорувани преподаватели, които са висококвалифицирани специалисти с дългогодишен практически и педагогически опит.

УЦ “Зорница” - Бургас разполага със собствена материална база с добре обзаведени учебни кабинети, работилница по заваряване и хотел с 32 легла.

Сградата на Учебния център се намира до спортна зала “Б.Брънзов” в к-с “Зорница” (между блокове 44 и 45). До същата има удобен достъп с автобуси на градския транспорт. В непосредствена близост се намира платен паркинг за леки коли и автобуси.

На основание чл. 22 от „Закона за професион. образование и обучение” и Решение с Протокол № 17 от 26.11.2003 г. на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение, беше издаден Лиценз № 200312098 на Център за професионално обучение към Учебен център "ЗОРНИЦА" ЕООД – Бургас.

За нас
 
Основният предмет на дейност на УЦ “Зорница” включва:
• начална професионална квалификация, преквалификация и повишаване квалификацията на кадрите;
• бизнес-обучение и консултантски услуги;
• нощувки в хотел с 32 легла.
пълен текст
Професионални курсове
 
Учебен център "Зорница" - Бургас е правоприемник на създадения през 1974 г. ПУЦ към “Строително-монтажен комбинат” – Бургас.
Издаваните от УЦ документи отговарят на изискванията на Закона за народната просвета.
Безработните и социално слабите ползват специални отстъпки в таксите за отделните курсове.
пълен текст
Стаи за нощувки
 
Хотелът на Учебния център предлага на курсистите и гостите на град Бургас нощувки на достъпни цени в стаи и апартаменти. (общо 40 легла).

Същият се намира в к-с „Зорница” - до спортна зала „Б.Брънзов” (бивша „Изгрев”) и е близо до морето.
пълен текст