Учебен Център Зорница ЕООД - Бургас
ЦПО "Зорница" - Бургас

Ако искате да успеете утре, помислете за вашата квалификация днес!!!

Групово и индивидуално обучение с високо качество, коректно отношение и достъпни цени!
За нас
 

40 ГОДИНИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР “ЗОРНИЦА” - БУРГАС

Учебен център “Зорница” ЕООД – Бургас има дългогодишен опит в обучението на работници и специалисти по:

- всички видове строителни специалности;
- електро- и газозаварчици; заварчици в защитна газова среда (СО2 или аргон);
- електро- и мотокаристи; кранисти на автомобилни, мостови и кулакранове;
- огняри, котляри и компресористи;
- машинисти на подвижни работни площадки (автомоб. подемници и вишки);
- машинисти на строителни машини (багери, булдозери, челни товарачи и др.);
- В и К монтьори; електро-монтьори;
- здравословни и безопасни условия на труд;
- експлоатация на съоръжения с повишена опасност;
- квалификационни групи по електробезопасност;
- товарно-разтоварни работи и други.


Наред с изброените по-горе професионални курсове в УЦ “Зорница” се провеждат и специализирани курсове и семинари по актуални теми или по конкрет-ни заявки от физически лица, търговски дружества и нестопански организации.

Центърът работи с щатни и хонорувани преподаватели, които са висококвалифицирани специалисти с дългогодишен практически и педагогически опит.

УЦ “Зорница” разполага със собствена материална база с добре обзаведени учебни кабинети, работилница по заваряване и хотел с 40 легла.

Сградата на Учебния център се намира до спортна зала “Б.Брънзов” в к-с “Зорница” (между блокове 44 и 45). До същата има удобен достъп с автобуси на градския транспорт. В непосредствена близост се намира платен паркинг за леки коли и автобуси.

На основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение и Решение с Протокол № 17 от 26.11.2003 г. на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение, беше издаден Лиценз № 200312098 на Център за професионално обучение към Учебен център "ЗОРНИЦА" ЕООД – Бургас.