За нас

"Учебен център – Зорница" ООД – гр. Бургас

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към „Учебен център – Зорница“ ООД е правоприемник на създадения през 1974 г. „Базов професионален учебен център“ към „Строително-монтажен комбинат“ – Бургас. През 1992 г. БПУЦ е преобразуван в еднолично търговско дружество с наименование Учебен център „Зорница“ ЕООД – Бургас. Центърът е включен в регистъра на Националната служба по заетостта /сега Агенция по заетостта/ от 1995 година.

"Учебен център – Зорница" ООД разполага със собствена материална база с добре обзаведени учебни кабинети и работилница по заваряване.

Центърът работи с щатни и хонорувани преподаватели, които са висококвалифицирани специалисти с дългогодишен практически и педагогически опит.

Сградата на Учебния център се намира до Спортна зала „Бойчо Брънзов“ в ж.к. „Зорница“ бл. 45. До същата има удобен достъп с автобуси на градския транспорт.

Лицензия № 200312098 на Центъра за професионално обучение към „Учебен център – Зорница“ ООД – Бургас е издадена на основание чл. 22 от „Закона за професионалното образование и обучение“ и Решение с Протокол № 17 от 26.11.2003 г. на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение.

"Учебен център – Зорница" ООД - Бургас има дългогодишен опит в обучението на работници и специалисти по:

Наред с изброените по-горе професионални курсове, в „Учебен център – Зорница“ се провеждат и специализирани курсове и семинари по актуални теми или по конкретни заявки от физически лица, търговски дружества и нестопански организации.